पर्स भेटिएको

हाम्रा साथि राधेस्याम काफ्ले ज्युको पसलमा कपडा किन्न अाउने गा्हकले छोडेको लेडिजको पर्स भेटिएको छ। उक्त पर्समा भएको सामानहरु फोटोमा भए अनुसार छन। सम्पर्क -9841004299 शेयर गर्नुहोस ।